Παρασκευή, 21 Νοεμβρίου 2008

Ημερίδα για τους αλιείς και μυδοκαλλιεργητές στις 12 Δεκεμβρίου

Ο Θερμαϊκός κόλπος χαρακτηρίζεται ως ένα από τα πλουσιότερα αλιευτικά πεδία της χώρας μας. Ωστόσο, τις τελευταίες δεκαετίες οι περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις που δέχεται από το πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης όσο και από άλλες πηγές, όπως η διασυνοριακή ρύπανση, τα γεωργικά και βιομηχανικά απόβλητα και οι θαλάσσιες μεταφορές, έχουν επιφέρει αρνητικές επιπτώσεις στην οικολογική ποιότητα των νερών του και κατ’ επέκταση στην παραγωγικότητά του. Ο ευτροφισμός, οι συχνές «ανθήσεις νερών» (water blooms) και η δημιουργία ανοξικών ζωνών, είναι τα αποτελέσματα της υποβάθμισης του οικοσυστήματος του Θερμαϊκού με σημαντικές οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις.
Στο πλαίσιο των προσπαθειών μας για προώθηση της αειφορικής χρήσης και διαχείρισης του φυσικού πλούτου του Θερμαϊκού κόλπου, διοργανώνουμε εσπερίδα με θέμα: «Οικολογικές συνθήκες και παραγωγικότητα στην παράκτια ζώνη του δυτικού Θερμαϊκού κόλπου», η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου, στις 18:00 μ.μ. στο Μυγδώνειο Αθλητικό Κέντρο του δήμου Χαλάστρας
Η εκδήλωση αυτή θα έχει ως στόχους:
• Να προταθούν μέτρα και ενέργειες για την βελτίωση της ποιότητας των νερών
• Να συζητηθούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι χρήστες του Θερμαϊκού
• Να επισημανθεί η οικολογική αξία του Θερμαϊκού
• Να προταθούν λύσεις για αειφορική χρήση των φυσικών πόρων του Θερμαϊκού και για την ανάπτυξη υδατοκαλλιεργειών συμβατών με το περιβάλλον και την παραγωγικότητα του)
• Να γίνει ενημέρωση για την πορεία ίδρυσης και λειτουργίας της ΠΟΑΥ και του θέματος αδειοδότησης των οστρακοκαλλιεργειών
Οι ομιλητές της ημερίδας θα είναι: Απόστολος Γιάντσης, βιολόγος – ιχθυολόγος, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Προγραμματισμού Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης, Ιωάννης Καρανάσιος, Κτηνίατρος, Προϊστάμενος τμήματος Αλιευμάτων της Κτηνιατρικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης, Καλλιόπη Πάγκου, Βιολόγος – Ερευνήτρια ΕΛΚΕΘΕ, Γεώργιος Φώτης, Ομότιμος Καθηγητής Ιχθυολογίας ΑΠΘ, Δημήτριος Κακανάς, Πρόεδρος οστρακοπαραγωγικού συνεταιρισμού Χαλάστρας

Δεν υπάρχουν σχόλια: