Δευτέρα, 3 Μαρτίου 2008

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

«Ο Αλιάκμονας από το Άλφα μέχρι το Δέλτα»
Στις 22,23 και 24 Φεβρουαρίου πραγματοποιήθηκε στο ΚΠΕ Βελβεντού επιμορφωτικό σεμινάριο για εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Καλεσμένος στο συγκεκριμένο σεμινάριο ήταν και ο Φορέας Διαχείρισης εκπροσωπούμενος από την βιολόγο Εύα Κατράνα. Η εισήγηση της αφορούσε στις δραστηριότητες του Φορέα και το ρόλο του στην προστασία του δέλτα του ποταμού Αλιάκμονα.
Ο Αλιάκμονας εκβάλλει στον Θερμαικό Κόλπο δημιουργώντας ένα δέλτα που καταλαμβάνει έκταση 40.000 στρέμματα περίπου. Αποτελεί υγρότοπο διεθνούς σημασίας σύμφωνα με τη Σύμβαση Ramsar, Ζώνη Ειδικής Προστασίας σύμφωνα με την Οδηγία 79/409/ΕΟΚ και Τόπο Κοινοτικής Σημασίας σύμφωνα με την Οδηγία 92/43/ΕΟΚ. Υπάρχει σημαντικός αριθμός από σπάνια και απειλούμενα είδη πουλιών και αποτελεί σταθμό για ξεκούραση και διαχείμαση των μεταναστευτικών ειδών. Στις εκβολές του υπάρχουν σημαντικές εκτάσεις ορυζώνων.
Τα μεγαλύτερα περιβαλλοντικά προβλήματα που δημιουργούνται στην λεκάνη απορροής του ποταμού οφείλονται στις αμμοληψίες, εκχερσώσεις όπως και στις σημαντικές ποσότητες ρύπων που καταλήγουν στην περιοχή. Οι αρμοδιότητες του ΦΔ, όσον αφορά την προστασία και διατήρηση της προστατευόμενης περιοχής του ποταμού, είναι η κατάρτιση και ευθύνη εφαρμογής του Κανονισμού Διοίκησης και Λειτουργίας και του Σχεδίου Διαχείρισης, η παρακολούθηση και αξιολόγηση εφαρμογής των κανονιστικών όρων και περιορισμών που επιβάλλονται από ΚΥΑ/ΠΔ προστασίας, η παροχή γνωμοδοτήσεων και η επικουρία αρμόδιων διοικητικών και δικαστικών αρχών στον έλεγχο της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

1 σχόλιο:

XarisK είπε...

Από που προκύπτει οτι το σημαντικότερο πρόβλημα του Αλιάκμονα είναι οι αμμοληψίες και όχι ας πούμε οι ρύποι των αγροχημικών απο τις αποστραγγίσεις και όχι μόνο;