Τετάρτη, 12 Μαρτίου 2008

Πιλοτική εφαρμογή του adaptive management στο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα

Στην πιλοτική εφαρμογή της μεθοδολογίας το Adaptive Management (προσαρμοζόμενη διαχείριση), για πρώτη φορά στην Ελλάδα, προχώρησε ο Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, στην περιοχή ευθύνης του με τη στήριξη του Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης και του ευρωπαϊκού οργανισμού Eurosite, του Ελληνικού Κέντρου Βιοτόπων Υγροτόπων (ΕΚΒΥ).
Στην τετραήμερη συνάντηση εργασίας συμμετείχαν ειδικοί επιστήμονες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, οι οποίοι έθεσαν προτεραιότητες ως προς τα αντικείμενα διατήρησης, τις απειλές και τις στρατηγικές αντιμετώπισής τους.
Σημαντικό πλεονέκτημα της μεθόδου Adaptive Management είναι ότι δίνει τα εργαλεία για την περιοδική ανασκόπηση της προόδου των βιολογικών στόχων και την προσαρμογή των στρατηγικών διαχείρισης ανάλογα με τα νέα δεδομένα.
«Σήμερα, η διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών απαιτεί άμεσες δράσεις που να είναι επιστημονικά ορθές, στοχευμένες και μετρήσιμες, ενώ, παράλληλα, απαιτεί σωστή ενημέρωση των τοπικών πληθυσμών και των υπευθύνων υπηρεσιών για την μεγαλύτερη δυνατή συναίνεση», τόνισε η βιολόγος, επιστημονική υπεύθυνη του Φορέα Διαχείρισης, Στέλλα Βαρελτζίδου, με αφορμή την εφαρμογή της μεθοδολογίας αυτής.
Η προτεινόμενη μεθοδολογία του Adaptive Management παρέχει τα παραπάνω με συστηματικό τρόπο και για αυτό εφαρμόζεται διεθνώς με επιτυχία από τις μεγάλες οργανώνεις του χώρου (WWF, IUCN, World Commission on Protected Areas, African Wildlife Foundation). Η εφαρμογή της στην Ευρώπη, από τον αμερικανικό μη κυβερνητικό οργανισμό Foundations of Success (FOS), ξεκίνησε στο τέλος του 2007. H πιλοτική εφαρμογή στο Δέλτα Αξιού – Λουδία –Αλιάκμονα πραγματοποιείται υπό την καθοδήγηση της υπεύθυνης του FOS για την Ευρώπη, Ilke Tilders.
«Σκοπός του Φορέα είναι η διοίκηση και διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών στα όρια της περιοχής ευθύνης, καθώς και η εφαρμογή δράσεων για τη προστασία, διατήρηση, αποκατάσταση και ανάδειξη των προστατευόμενων αντικειμένων (δηλαδή χλωρίδας, πανίδας και τύποι οικοτόπων). Πιστεύουμε, ότι το έργο αυτό θα αποτελέσει ένα σημαντικό βήμα για την προστασία του περιβάλλοντος στην περιοχή, η οποία καταλαμβάνει ένα μεγάλο μέρος στη λεκάνη του Θερμαϊκού Κόλπου», τόνισε ο πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης, καθηγητής Θεμιστοκλής Κουιμτζής.

Δεν υπάρχουν σχόλια: