Πέμπτη, 3 Μαρτίου 2011

Περισσότερες οδηγίες για τους εθελοντικούς καθαρισμούς

Στην ιστοσελίδα του Φορέα Διαχείρισης μπορεί κανείς να βρει πλέον περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εκδηλώσεις εθελοντικών καθαρισμών στο Εθνικό Πάρκο.

Δεν υπάρχουν σχόλια: