Πέμπτη, 4 Φεβρουαρίου 2010

Εορτασμός της Παγκόσμιας Ημέρας Υγροτόπων
Μεταξύ των πιο ευάλωτων στις κλιματικές αλλαγές οικοσυστημάτων στη χώρα μας περιλαμβάνονται τα δέλτα και οι εκβολές των ποταμών Γαλλικού, Αξιού, Λουδία και Αλιάκμονα. Τα παράκτια αυτά υγροτοπικά συστήματα αναμένεται να επηρεαστούν από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας. Σύμφωνα με επιστημονικές πηγές, η άνοδος της στάθμης ακόμη και κατά μερικά εκατοστά αναμένεται να έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της αλατότητας στους υγροτόπους και την αύξηση της έκτασης των υφάλμυρων υδάτων, με συνέπειες τόσο στη βιοποικιλότητα της περιοχής, όσο και στις ανθρώπινες λειτουργίες στην περιοχή και στους οικισμούς.
Η Παγκόσμια Ημέρα των Υγροτόπων για φέτος είχε ως τίτλο: «Φροντίζοντας για τους υγροτόπους: μια απάντηση για την κλιματική αλλαγή». Οι υγρότοποι έχουν καταστεί τα τελευταία χρόνια ιδιαίτερα ευάλωτα οικοσυστήματα στις κλιματικές αλλαγές, εξαιτίας των κακών πρακτικών διαχείρισής τους (πχ. αποξήρανση για δημιουργία γεωργικών εκτάσεων, δημιουργία φραγμάτων, ρύπανση). Μάλιστα, τον τελευταίο αιώνα έχει χαθεί περίπου το 60% των υγροτόπων σε παγκόσμιο επίπεδο.
Οι αναμενόμενες συνέπειες της κλιματικής αλλαγής στους υγροτόπους, λόγω της αύξησης της θερμοκρασίας, της μείωσης των βροχοπτώσεων, της αύξησης των πλημμυρικών φαινομένων και της ανόδου της στάθμης της θάλασσας, καθιστούν πιο επιτακτική από ποτέ την ανάγκη για προστασία των υγροτόπων.

Γιορτή Υγροτόπων στα Νέα Μάλγαρα

Ο Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα συμμετείχε στον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Υγροτότων πραγματοποιώντας δράσεις ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης στο Δημοτικό Σχολείο Νέων Μαλγάρων, σε συνεργασία με το Δήμο Αξιού. Τα παιδιά ενημερώθηκαν για την επίδραση των κλιματικών αλλαγών στους υγροτόπους, αλλά για τους τρόπους που τα οικοσυστήματα αυτά συνεισφέρουν στην άμβλυνση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής. Οι υγρότοποι φιλτράρουν και καθαρίζουν το νερό, προστατεύουν τις όχθες από τη διάβρωση και τα πλημμυρικά φαινόμενα, συμβάλουν στη βελτίωση του κλίματος, που γίνεται πιο ήπιο, ενώ επίσης «παγιδεύουν» μεγάλες ποσότητες αερίων του θερμοκηπίου, τόσο διοξειδίου του άνθρακα, όσο και μεθανίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: