Τρίτη, 6 Οκτωβρίου 2009

Σταχτοτσικνιάς

Αυτός φωτογραφήθηκε στις 2 Οκτωβρίου στο Δάνειο ανάχωμα. Ένας από τους πολλούς σταχτοτσικνιάδες της περιοχής.

Δεν υπάρχουν σχόλια: