Πέμπτη, 19 Φεβρουαρίου 2009

Θυελλόγλαρος

Χειμερινός επισκέπτης στη Β. Ελλάδα.Είναι μεγαλύτερος από τον καστανοκέφαλο αλλά μικρότερος από τον κιτρινοσκέλη ασημόγλαρο.Εδώ μαζί με καστανοκέφαλους στη δεύτερη λιμνούλα της παραλίας του Αξιού.
Τέλη Ιανουαρίου παρατηρήθηκε ένα μόνο άτομο.Στις 6 Φεβρουαρίου στην ίδια θέση παρατήρησα 17 άτομα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: