Σάββατο, 5 Απριλίου 2008

ποταμογλάρονο


Διαχειμάζει στη Δ. και Ν. Αφρική.Σε μας είναι καλοκαιρινός επισκέπτης (Απρίλιο-Οκτώβριο). Τρέφεται με ψάρια που πιάνει σε λιμνοθάλασσες στη θάλασσα και σε λιμάνια. Το ψάρεμά του είναι ένα θέαμα. Φτεροκοπά επί τόπου και ξαφνικά βουτά και αρπάζει το ψάρι.Εδώ από ακροβατικές επιδείξεις στις εκβολές του Γαλλικού.

Δεν υπάρχουν σχόλια: